Prøvehelg

20140828_131214

I helgen har ungarsk vizsla deltatt på fullkombinertprøve både i Pasvik og i Troms. Kjempeartig, men ingen premier. Tror det er første gang, eller? Fullkombinert betyr at først går hunden på «vanlig» jaktprøve i skog, på fjell eller på lavland. Deretter får den ta alle apportøvelsene i en «vanlig» apportprøve dersom den har hatt premieringsverdig feltdel. Multe kom ikke i fugl i steikvarmen i Pasvik. Men Era fant fugl og gjorde det hun skulle i skogsdelen i Troms. Dessverre gikk hun ut i siste sving på sporet i apportdelen og dermed ingen premie. Sånn kan det gå, det er bare en hund og ingen maskin.

Thea tålte ikke varmen så godt. Hun gikk med sin sedvanlige racerfart i første slipp, men så ble søket smått senere. Dessverre måtte Jan Egil trekke henne.

Multe har også deltatt på vanlig AK prøve skog. Like varmt og tørt og kjempevanskelige forhold for hundenesen. Men Multe fant en diger gammeltiur. Den sporet vi i god fart i flere hundre meter. Da vi endelig fikk den på vingene letter den bare en meter fra nesen hennes! Da var både jeg og henne så oppgiret at det ble for sen stopp for premie:-(. Stolt blir man likevel da dommer roser henne som en god jakthund! Trening nytter!

Til slutt må vi få gratulere Speldraget’s Golddigger med flere 1 AK premier! Denne gang 2 stk fra høyfjellsprøve i Ljørdalen.