Kennel Speldragets Hederspris 2016

Hedersprisen2016Hågen ogCayenneUK

 

Hedersprisen deles ut på Sør Varanger jeger og fiskeforenings apportprøve og deles ut til beste debutant. Den er ment å skulle stimulere til at flere deltar og til å fremme positiv hundetrening.

I år gikk den til Hågen Jerijervi som så sporty stilte opp å startet sin fars hund KM Cayenne til en flott 1UK. Vi gratulerer! Diplom og en liten gave følger med.