Jakthundinstruktør

Denne helgen har Monica vært opptatt på kurs for å bli hundeinstruktør. Tre lange dager med fullt program og opptil 9 timer pr dag gjorde sitt til at både hunder og deltakere fikk kjørt seg. Kurset la opp til mye praksis i instruktørrollen, i tillegg var dagene passelig delt opp med teori og film. Kurslærer var Hans Ole Solberg og arrangør var NJFF avd Finnmark.

Jakthund dressurinstruktørkursbevis